Yin counters

Yin

Melee, Marauder, Attacker, Elusive, Assassin

Popular tags for Yin

Yin counter tips

Yin counters

Yin is weak against

Show more Add counter

Yin is strong against

Show more Add counter

Yin is good with

Show more Add partner

General counters for Yin

Show more Add counter