Raijin Counters

Raijin Master of Thunder

Mechanic counters

Hard CC Knock Up

Raijin counter tips

Raijin counters

Raijin is weak against

Show more Add counter

Raijin is strong against

Show more Add counter

Raijin is good with

Show more Add partner

General counters for Raijin

  • Game mechanic counter

    Hard CC

    0 Tips
  • Game mechanic counter

    Knock Up

    0 Tips
Show more Add counter